Branche
Insights

Zorgplicht van werkgevers bij letselschade: Juridische verduidelijking

Zorgplicht van werkgevers bij letselschade: Juridische verduidelijking

Onlangs heeft het Gerechtshof vastgesteld dat het niet tijdig, ontoereikend of adequaat vaststellen van de oorzaak van een ongeval wordt beschouwd als een schending van de zorgplicht van de werkgever, zoals vastgelegd in artikel 7:658 BW. In deze context speelt het nalaten om de arbeidsinspectie in te schakelen een cruciale rol bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de werkgever.

Het niet melden van een ongeval aan de Arbeidsinspectie, terwijl dit volgens artikel 9 van de Arbeidsomstandighedenwet wel gepast zou zijn geweest, wordt beschouwd als nalatigheid van de werkgever. Een tijdige melding zou namelijk hebben bijgedragen aan een nauwkeuriger begrip van de toedracht van het ongeval. Doordat de exacte oorzaak niet kon worden vastgesteld vanwege omstandigheden onder de verantwoordelijkheid van de werkgever, wordt door het Gerechtshof geconcludeerd dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgplicht volgens artikel 7:658 BW.

Het Hof benadrukt dat het hoge veiligheidsniveau, zoals vereist door artikel 7:658 BW, niet alleen betrekking heeft op de fysieke werkruimte, gereedschappen en kleding, maar ook op de organisatie van de werkzaamheden.

Daarnaast legt het Hof de nadruk op het belang van toezicht dat is afgestemd op de omstandigheden van de specifieke situatie, gericht op de adequate naleving van verstrekte instructies. De zorgplicht van de werkgever kan worden onderverdeeld in drie niveaus: veiligheidsinstructies (en waarschuwingen), veiligheidsmaatregelen en toezicht dat is afgestemd op de specifieke situatie, gericht op de naleving van mogelijke maatregelen en instructies.

Het is cruciaal dat de werkgever handelt met aandacht voor effectiviteit in de te betrachten zorg. De rechtspraak benadrukt dat de werkgever niet willekeurig tussen de genoemde ‘niveaus’ kan kiezen, maar zich zorgvuldig moet richten op de passende maatregelen voor een veilige werkomgeving.

Branche Insights

Nieuws over recht en juridische zaken.

Vraag het onze advocaten

De advocaat
uit Schiedam

Mao Advocaten logo

Start het gesprek.

Heeft u een vraag voor ons?

Wilt u meer informatie of wenst u een overleg met een van onze juridische specialisten? Laat uw gegevens achter via het formulier hieronder, en wij zorgen voor een spoedige terugkoppeling.