Branche
Insights

Actuele ontwikkelingen in het Arbeidsrecht

Actuele ontwikkelingen in het Arbeidsrecht vanaf 1 juli 2023

In het arbeidsrecht vinden er per 1 juli 2023 aanzienlijke wijzigingen plaats die van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers.

  1. Stijging van het minimumloon

Vanaf 1 juli 2023 zal het minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband stijgen naar €1995 per maand. Deze verhoging zal leiden tot een toename van de loonkosten voor werkgevers. Bovendien heeft de Eerste Kamer op 14 februari ingestemd met de invoering van een minimumuurloon, dat op 1 januari 2024 van kracht wordt. Dit uurloon is van toepassing op alle werknemers, ongeacht de duur van de normale werkweek, en vervangt het huidige systeem.

Hoewel het minimumloon per maand behouden blijft in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) voor de uitvoering van diverse socialezekerheidsuitkeringen en tegemoetkomingen, ondergaat het aanzienlijke veranderingen.

 

  1. Re-integratietraject en visie
    Vanaf 1 juli 2023 wordt verwacht dat zowel werkgevers als zieke werknemers hun perspectief op het re-integratietraject delen tijdens het opstellen, aanpassen en evalueren van het plan van aanpak in het eerste jaar. Het doel is om de communicatie tussen werkgever en werknemer te bevorderen en de betrokkenheid bij het re-integratieproces te vergroten. Werknemers die vóór 1 juli al ziek waren, vallen onder overgangsrecht om onnodige aanpassingen aan reeds opgestelde documenten te voorkomen.
  1. Wet werken waar je wilt
    Het wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ wijzigt de bestaande ‘Wet flexibel werken’ en geeft zowel werknemers als werkgevers de mogelijkheid om verzoeken voor thuiswerken of werken op kantoor serieus te overwegen en in principe te accepteren. Hoewel dit voorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer, wacht het nog op goedkeuring door de Eerste Kamer.

 

  1. Verdere aanpassingen op de arbeidsmarkt
    Momenteel worden verschillende voorstellen onderzocht om de arbeidsmarkt te vernieuwen, zoals het herzien van 0-urencontracten, het reguleren van zzp’ers en het beperken van concurrentiebedingen. Verwacht wordt dat deze voorstellen binnenkort onderwerp zullen zijn van discussie en besluitvorming. Blijf op de hoogte van deze ontwikkelingen die de arbeidsmarkt zullen vormgeven.

Branche Insights

Nieuws over recht en juridische zaken.

Vraag het onze advocaten

De advocaat
uit Schiedam

Mao Advocaten logo

Start het gesprek.

Heeft u een vraag voor ons?

Wilt u meer informatie of wenst u een overleg met een van onze juridische specialisten? Laat uw gegevens achter via het formulier hieronder, en wij zorgen voor een spoedige terugkoppeling.